Wednesday, May 25, 2011

Give me Some Sunshine 3 Idiots Guitar ChordsSari umra hum mar-mar ke jee liye…
Ek pal to ab hume jeene do… jeene do…(Slide 7\3 on 5th string)

| C F | C F | C F | C G |
| C F | C F | C F | C G | (WITH BEATS)
Strumming 1
(C) Sari umra (G) hum, mar-(C) mar ke jee li(G) ye
Ek (C) pal to ab hu(G) me jee(F) ne do, jeene (G) do…
(C) Sari umra (G) hum, mar-(C) mar ke jee li(G) ye
Ek (C) pal to ab hu(G) me jee(Fbar) ne do, jeene (Gbar) do…
Strumming 1
(C) Na na na-na(G)… na-na (C) na na na-na (G)
(C) Na na na-na(G)… na na (Fbar) na na na na-(Gbar) naaa..
Strumming 2
(C) Give me some (G) sunshine
(C) Give me some (G) rain
(C) Give me (G) another chance
i wanna (Fbar) grow up once a(Gbar) gain… x2
Strumming 1
(C)
(F) Kandho ko (C) kitabo ke bojh ne jhukaya(F)
Rishwat(C) dena to khud papa ne sikhaya (F)
(C) 99% marks (F) laoge to (G) ghadi, (C) warna chadi (F)
(C) likh-likh kar padha (F)hateli par
aplha, (C) beta, gamma ka (F) chala
(C)conc. H2SO4 (F) ne pura, (C) pura bach (F) pan jala dala (G)
Strumming 1
(C) bachpan to ga (G) ya, ja (C) wani bhi ga (G) yi
ek (C) pal to ab hu (G) me jee (Fbar) ne do jeene (Gbar) do
Chorus
(C) bachpan to ga( G) ya, ja (C) wani bhi ga (G)yi
ek (C) pal to ab hu (G) me jee (Fbar) ne do jeene (Gbar) do oooooo
Melody (Piano)
E ----------------------------------------
B -13-13-10-11---11-10-13-13-10-11--------
G ----------------------------------------
D ----------------------------------------
A ----------------------------------------
E ----------------------------------------
E ----------------------------------------
B --11h13-13-10-11---11-10-13-12-13-13----
G -------------------------------------14-
D ----------------------------------------
A ----------------------------------------
E ----------------------------------------
(C) Sari umra (G) hum, mar-(C) mar ke jee li (G)ye
Ek (C) pal to ab hu (G) me jee (Fbar) ne do, jeene (Gbar) do…
(C) Na na na-na (G)… na-na (C) na na na-na (G)
(C) Na na na-na (G)… na na (Fbar) na na na na-(Gbar) naaa..
(C) Give me some (G) sunshine
(C) Give me some (G)rain
(C) Give me (G) another chance
i wanna (F) grow up once a (G) gain… x2
{No strumming}
Na na na-na… na-na na na na-na
Na na na-na… na na na na na na-naaa..
{Strumming}
(C) Na na na-na (G)… na-na (C) na na na-na (G)
(C) Na na na-na (G)… na na (F) na na na na-(G) naaa..

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...